Utan funktionärer stannar idrotten!

För att genomföra JSM/SM 2021 på bästa sätt behövs många ideella krafters medverkan och glädje! Inom kort kommer vi att öppna upp funktionärsanmälan.